Pre-A1 Starters

První ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti v 1. – 4. třídě na základní škole. V této zkoušce se s dětmi procvičuje porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

Pre A1 Starters  je první ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke studiu angličtiny již od malička a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Začátečník

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku sedmi až osmi let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • pojmenovat barvy v angličtině
  • zodpovědět velmi jednoduché otázky o sobě
  • napsat krátké jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

Poslech Čtení a psaní Mluvený projev
20 min
možnost získat až pět erbů
20 min
možnost získat až pět erbů
3-5 min
možnost získat až pět erbů

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška Pre A1 Starters
Cena:
1850 Kč

Den:
Termín na vyžádání