A2 Key / Key for Schools

Zkouška A2 Key for Schools (dříve známá jako KET for Schools) testuje angličtinu na úrovni A2. Nejčastěji se na tuto zkoušku připravují žáci v 7. – 8. třídě na 2. stupni základní školy. Narozdíl od A2 Flyers již A2 Key for Schools neobsahuje barevné obrázky, je zde kladen větší důraz na produktivní dovednosti (zejména v sekci writing, kde studenti více píšou) a z hlediska náročnosti na kognitivní funkce je určena starším žákům na 2. stupni ZŠ. Jedná se o první zkoušku, ve které studenti získávají mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Zkouška A2 Key for Schools je ideální přípravou na B1 Preliminary for Schools.

A2 Key  neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

A2 Key for Schools  (KETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: základní  = A2 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška A2 Key je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
  • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
  • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

A2 Key for Schools Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 10 min 30 min 8-10 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška A2 Key
Cena:
3300 Kč

Den:
Ostrava, Frýdek-Místek
Zkouška A2 Key for Schools
Cena:
3300 Kč

Registrace do 23/04/2024
Den: 04/05/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB
Zkouška A2 Key for Schools
Cena:
3300 Kč

Registrace do 15/04/2024
Den: 25/05/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - PB