2009

Rok 2009

Rokem 2009 to vše začalo – vznikla Schäfer School a zabydlela se v domě číslo 1255 na Zámeckém náměstí ve Frýdku. Zároveň byla zahájena tradice letních příměstských táborů, Halloweenu a vánočních večírků…

2010

Rok 2010

Ve druhém roce naší existence přibylo nejen kurzů, ale i dalších aktivit. Přišly první pololetní prázdniny s angličtinou v ZOO Ostrava, Velikonoce s angličtinou, Bambiráda, vyjeli jsme s dospěláky na relaxační víkend, jak jinak než s angličtinou…

2011

Rok 2011

Tento rok nám přinesl partnerství s mezinárodní organizací British Council a první úspěšné držitele cambridgeských certifikátů.

Pro děti z Frýdku-Místku a okolí jsme zorganizovali Dětský den…

2012

Rok 2012

Kromě všech tradičních aktivit jsme začali vyučovat další světové jazyky, ochutnali vybrané španělské speciality a zřejmě jsme byli i hodní, protože k nám poprvé zavítal i Mikuláš se svou nadílkou…

2013

Rok 2013

Další intenzivní rok plný nejen jazykových pokroků změřených cambridgeskými certifikáty na několika úrovních, ale i zážitků v ZOO, při oslavě Velikonoc, Dne dětí, na 3 letních příměstských táborech…

2014

Rok 2014

Díky našemu partnerství s British Council a rostoucímu počtu kandidátů cambridgeských zkoušek jsme přijali pozvání na Britskou ambasádu v Praze…

 

2015

Rok 2015

Tento rok jsme za angličtinou vyrazili až na Nový Zéland, kde jsme strávili nezapomenutelné 3 týdny.

Náš Dětský den oslavil své 5. narozeniny! Ke 4 letním příměstským táborům přibyly i 3 intenzivní kurzy pro angličtiny a španělštiny…

2016

Rok 2016

Na oslavu 5. výročí spolupráce s British Council jsme opět vyrazili do Prahy na Britskou ambasádu.

Počet Schäferáků roste každým rokem a stávající prostory nám začínají být těsné…

2017

Rok 2017

Historicky významný rok pro Schäfer School – na Vánoce jsme si nadělili novou budovu!

2018

Rok 2018

Jsme na nové adrese Hálkova 927 v Místku.

Sice v novém, ale v tradičním stylu: výuka 8 světových jazyků v kurzech pro děti i dospělé, individuální výuka, kurzy v mateřských školkách a základních školách, firemní výuka, zkoušky Cambridge English, prázdninové akce…

2019

Rok 2019

Rok ve znamení rekonstrukce školy, díky které máme celkem 14 učeben, z toho 3 jazykové laboratoře, interaktivní tabule, počítače a nové vybavení interiéru…

2020

Rok 2020

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020