B1 Preliminary / Preliminary for Schools

Zkouška B1 Preliminary for Schools (dříve známá jako PET for Schools) testuje angličtinu na úrovni B1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují žáci v 8. – 9. třídě na 2. stupni základní školy anebo studenti na středních školách. Od roku 2020 má zkouška nově 4 části (Reading and Writing jsou odděleně) a studenti musí prokázat vyšší úroveň produktivních dovedností (zejména v sekci writing and speaking). Na konci zkoušky studenti získávají mezinárodně uznáváný certifikát s dlouhodobou platností. Úroveň B1 je očekávanou úrovní angličtiny ze střední školy a na úrovni B1 jsou připravovány státní maturity v České republice. Zkouška B1 Preliminary je ideální přípravou na zkoušku B2 First for Schools.

B1 Preliminary  neboli Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

B1 Preliminary for Schools  (PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B1 Preliminary je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
  • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
  • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 30 min 10-12 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška B1 Preliminary
Cena:
3500 Kč
Den:
Zkouška B1 Preliminary for Schools
Cena:
3500 Kč

Registrace do 31/10/2024
Den: 07/12/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - papírová verze zkoušky