B2 First / First for Schools

Zkouška B2 First for Schools (dříve známá jako FCE for Schools) testuje angličtinu na úrovni B2. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na středních školách, gymnáziích a jazykových školách a je to nejrozšířenější anglická zkouška na světě. B2 je očekávanou výstupní úrovní angličtiny na gymnáziích v České republice. Zkoušku B2 First for Schools doporučujeme všem studentům, kteří hledají mezinárodně uznávaný certifikát a potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu v České republice a zahraničí.

B2 First  neboli First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

B2 First for Schools  (FCEfS)  je na stejné úrovni jako Cambridge English: First a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B2 First je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 500 až 600 hodin studia. Přípravou na zkoušku FCE dosáhnete úrovně, která vám umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat přípravný kurz na vysokou školu vyučovaný v angličtině.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • napsat krátké zprávy a emaily
  • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
  • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 B2 First / B2 First for Schools Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 01/08/2024
Den: 10/08/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - digitální forma zkoušky
Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 12/09/2024
Den: 21/09/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - digitální forma zkoušky
Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 10/10/2024
Den: 19/10/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - digitální forma zkoušky
Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 06/10/2024
Den: 09/11/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - papírová verze zkoušky
Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 14/11/2024
Den: 23/11/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - digitální forma zkoušky
Zkouška B2 First
Cena:
5300 Kč

Registrace do 05/12/2024
Den: 14/12/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - digitální forma zkoušky
Zkouška B2 First for Schools
Cena:
5300 Kč

Registrace do 25/10/2024
Den: 30/11/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - papírová verze zkoušky
Zkouška B2 First for Schools
Cena:
5300 Kč

Registrace do 10/11/2024
Den: 14/12/2024
Opava - papírová verze zkoušky