C2 Proficiency

Zkouška C2 Proficiency (dříve známá jako CPE) testuje angličtinu na úrovni C2. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti, kteří chtějí studovat v zahraničí anebo se chtějí v budoucnu ucházet o pracovní pozici, na které je vyždovaná velmi pokročilá úroveň angličtiny. Na konci zkoušky získávají kandidáti mezinárodně uznávaný certifikát potvrzující nejvyšší úroveň angličtiny.

C2 Proficiency  neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek.

Úroveň kvalifikace: velmi pokročilá = C2 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku C2 Proficiency dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět téměř všemu, co slyšíte nebo čtete v angličtině
  • používat a chápat formální, akademický a hovorový jazyk
  • vyjednávat, argumentovat nebo projednávat detaily

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška C2 Proficiency se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení a gramatiku, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C2 Proficiency Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška C2 Proficiency
Cena:
5600 Kč

Registrace do 21/11/2024
Den: 30/11/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - forma Digital