C1 Advanced

Zkouška C1 Advanced (dříve známá jako CAE) testuje angličtinu na úrovni C1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na gymnáziích, bilingvních školách a jazykových školách. Zkouška potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté slovní zásoby. Narozdíl od B2 First se v této zkoušce očekává, že dokážete odvodit význam z textu (umíte číst mezi řádky) a jste schopni porozumět dlouhým akademickým článkům. Na konci zkoušky získávají kandidáti mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností, kterým doloží svoji úroveň angličtiny za účelem přijetí na vysokou školu v České republice a zahraničí. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň angličtiny pro vstup na zahraniční univerzity.

C1 Advanced  neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Úroveň kvalifikace: pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku C1 Advanced dosáhnete úrovně, kdy budete s jistotou komunikovat v angličtině na profesní a akademické úrovni.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
  • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
  • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška C1 Advanced se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C1 Advanced Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 13/03/2024
Den: 23/03/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 03/04/2024
Den: 13/04/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 01/05/2024
Den: 11/05/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 26/04/2024
Den: 01/06/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - PB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do/2024
Den: 08/06/2024
Havířov - CB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 26/05/2024
Den: 15/06/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB
Zkouška C1 Advanced
Cena:
5350 Kč

Registrace do 19/06/2024
Den: 29/06/2024
Ostrava, Frýdek-Místek - CB