A2 Flyers

Poslední ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti v 5. – 7. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píšou krátky text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků.

A2 Flyers  je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině.

Úroveň kvalifikace: Základní = A2 on the Common European Framework .

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám anličtiny).

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky
  • napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině
  • klást otázky a používat minulý čas. Zkouška Cambridge English: Flyers test je ekvivalentem zkoušky Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

Poslech Čtení a psaní Mluvený projev
25 min
možnost získat až pět erbů
40 min
možnost získat až pět erbů
7-9 min
možnost získat až pět erbů

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška A2 Flyers
Cena:
1850 Kč

Den:
Termín na vyžádání