A1 Movers

Druhá ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti ve 4. – 6. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).

A1 Movers  je druhou ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Základní = A1 on the Common European Framework .

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku osmi až jedenácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • porozumět jednoduchým pokynům v angličtině
  • vyplnit jednoduchý formulář a reagovat na otázky o sobě
  • odpovídat na otázky a sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména), která znají z dětských příběhů

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

Poslech Čtení a psaní Mluvený projev
25 min
možnost získat až pět erbů
30 min
možnost získat až pět erbů
5-7 min
možnost získat až pět erbů

Registrace ke zkouškám Cambridge English

pro školní rok 2019/2020

Zkouška A1 Movers
Cena:
1850 Kč

Den:
Termín na vyžádání