Škola v rámci čerpání dotací z fondů EU realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL“

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup budovy, kde budou vybudovány odborné učebny a zajištěn bezbariérový přístup jak do budovy školy, tak i odborných učeben. Výsledkem projektu bude vytvoření moderní školy s bezbariérovým přístupem a nově vybavenými odbornými učebnami umožňujícími zabezpečit kvalitní vzdělávaní klíčových kompetencí zvyšujících připravenost budoucího uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Zlepšení dostupnosti infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání ve škole v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude vytvoření moderní školy s bezbariérovým přístupem a nově vybavenými odbornými učebnami umožňujícími zabezpečit kvalitní vzdělávaní klíčových kompetencí zvyšujících připravenost budoucího uplatnění na trhu práce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Statutární město Frýdek-Místek

Poskytlo z prostředků svého rozpočtu na rok 2022 neinvestiční dotaci a to výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem adaptační skupiny pro děti přicházející z Ukrajiny.