SCHÄFER SCHOOL - Dětské skupiny (jesle)

Účelem našich dětských skupin je poskytování pravidelné péče o malé děti v dětské skupině ve věku od 1 do 3 let s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách a pomoci tak rodičům zapojit se do pracovního procesu (např. maminkám s návratem po „rodičovské“).

Náš denní program stejně jako Plán výchovy a péče je zpracován tak, aby byl zachován rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, fyzický a psychický vývoj dětí vzhledem k individualitě každého dítěte. Zajišťujeme bezpečnost a základní potřeby dětí (strava, hygiena, odpočinek, pobyt venku).  Plán výchovy a péče máme vytvořen tak, aby odpovídal přiměřeně věku dětí. V rámci aktivit a her rozvíjíme u dětí jejich dovednosti a schopnosti. Podporujeme a rozvíjíme také složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní a estetickou a tělesnou).
Písničkami a říkadly zdokonalíme náročný český jazyk. Šikovné ručičky zdokonalíme ve zručnosti, tvoření, kreativitě, jemné motorice atd. Neposedné nožičky unavíme, protáhneme, zklidníme a zdraví upevníme pohybem na naší velké oplocené zahradě nebo tělocvičně. Děti v rámci bloků Plánu výchovy a péče seznámíme se slovíčky v angličtině. Z četby a prohlížení knih se dozvíme a ukážeme si spoustu zajímavostí.

Rodič hradí pouze fyzicky odchozenou docházku dítěte (lze odhlásit do 7 hodin daného dne).

Kontaktní osobou pro dětské skupiny je: Bc. Marie Harazinová                      Telefon: +420 773 713 171 E-mail: ds@schaferschool.cz

 

SCHÄFER SCHOOL – Dětská skupina
Jsme otevřeni od 1. 10. 2021. Kapacitní obsazenost této skupiny 24 dětí.
Pro zobrazení fotek klikněte zde. Ceník ke stažení zde.

 

SCHÄFER SCHOOL – Dětská skupina malá
Pro velký zájem jsme od 1. 10. 2022 otevřeli druhou dětskou skupinu s kapacitní obsazeností 12 dětí.
Pro zobrazení fotek klikněte zde. Ceník ke stažení zde.

 

Projekt Dětská skupina malá v SCHÄFER SCHOOL je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017296.